Autoritatea de certificare

AUTORITATEA DE CERTIFICARE

Autoritatea de Certificare este responsabila pentru certificarea declaratiilor de cheltuieli si a cererilor de plata, inainte de a fi transmise catre Comisie. De asemenea, este responsabila cu efectuarea controlului de sistem la nivelul organismelor implicate in procedura financiara, pentru a asigura un management financiar eficient la nivel de program, in concordanta cu Regulamentele CE.

Autoritatea de Certificare va fi responsabila pentru:

 • elaborarea si transmiterea catre Comisie a declaratiilor de cheltuieli si a cererilor de plata certificate;
 • certificarea faptului ca:

(i)     declaratia de cheltuieli este reala, are la baza sisteme contabile adecvate si se bazeaza pe documente suport verificabile;

(ii)  cheltuielile declarate sunt conforme cu regulile nationale si comunitare si au fost efectuate in conformitate cu proiectele selectate pentru finantare si in concordanta cu criteriile aplicabile programului;  

 • luarea in considerare, in scopul certificarii, a rezultatelor misiunilor de audit efectuate de catre sau sub responsabilitatea autoritatii de audit;
 • pastrarea inregistrarilor contabile in format electronic pentru cheltuielile declarate Comisiei;
 • pastrarea evidentei sumelor recuperabile si a sumelor retrase ca urmare a anularii partiale sau totale a contributiei pentru un proiect;
 • primirea sumelor virate de catre Comisie (prefinantare, plati intermediare si plata finala) si inaintarea lor catre Unitatea de Plata, care va efectua platile catre partenerii lider de proiect;
 • transmiterea catre Comisie a previziunilor indicative a cererilor de plata estimate pentru anul financiar curent si cel urmator;
 • transmiterea cererilor de plata intermediare catre Comisie de trei ori pe an;
 • asigurarea ca partenerii lideri de proiect primesc suma totala de contributie publica cat de repede posibil si in intregime;
 • asigurarea ca sumele platite nejustificat ca rezultat al unei nereguli sunt recuperate de la partenerul lider de proiect.


Principiul nostru: Toleranţă zero faţă de fraudă!

Orice sesizare poate fi transmisă la următoarele adrese: sesizari.proiecte@mdrap.ro (pentru România) şi MKrasteva@mrrb.government.bg, SDilkovski@mrrb.government.bg, IGoshev@mrrb.government.bg, NA-RO-BG@mrrb.government.bg (pentru Bulgaria).

 

Investim în viitorul tău!
            Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională           
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
 • Top of the page