CBC Romania Bulgaria

COMITETUL COMUN DE MONITORIZARE (CCM)

Cele doua state membre au infiintat un Comitet Comun de Monitorizare, cu un Comitet Comun de Selectie responsabil pentru selectarea proiectelor si transmiterea de rapoarte catre Comitetul Comun de Monitorizare. Comitetul Comun de Monitorizare supervizeaza programul si este responsabil de adaptarea strategica a acestuia. Responsabilitatile majore ale Comitetului Comun de Monitorizare sunt sa asigure calitatea, corectitudinea si eficacitatea implementarii operatiunilor programului.

Comitetul Comun de Monitorizare se va asigura de eficacitatea si calitatea programului operational, in conformitate cu urmatoarele prevederi:

 • va analiza si aproba criteriile de selectie a operatiunilor finantate si va aproba orice revizuire a acestor criterii in conformitate cu necesitatile de programare;
 • va analiza periodic progresul realizat privind atingerea scopurilor specifice si cuantificabile ale programului operational pe baza documentelor transmise de catre Autoritatea de Management;
 • va examina rezultatele implementarii, in special atingerea obiectivelor stabilite pentru fiecare axa prioritara;
 • va analiza si aproba rapoartele de implementare anuale si finale inainte de transmiterea acestora la Comisie;
 • va fi informat despre raportul anual de control si despre orice alte comentarii relevante facute de catre Comisie dupa examinarea raportului;
 • va aproba pachetul de documente de aplicatie inainte de lansarea primei cereri de depunere de proiecte de catre Secretariatul Tehnic Comun si va aproba orice modificare a acestuia, in conformitate cu necesitatile de programare;
 • va aproba Planul de Comunicare elaborat de Autoritatea de Management, asa cum este el definit in Regulamentul de Implementare, inainte de a fi transmis Comisiei Europene;
 • va valida proiectul de descriere a sistemelor de management si control ale programului;
 • va asigura, impreuna cu Autoritatea de Management, calitatea implementarii programului operational si va efectua monitorizarea acestuia prin intermediul indicatorilor financiari.


Contactati Comitetul de Monitorizare

Principiul nostru: Toleranţă zero faţă de fraudă!

Orice sesizare poate fi transmisă la următoarele adrese: sesizari.proiecte@mdrap.ro (pentru România) şi MKrasteva@mrrb.government.bg, SDilkovski@mrrb.government.bg, IGoshev@mrrb.government.bg, NA-RO-BG@mrrb.government.bg (pentru Bulgaria).

 

Investim în viitorul tău!
            Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională           
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
 • Top of the page