Comitetul comun de selectie

COMITETUL COMUN DE SELECTIE (CCS)

Comitetul Comun de Selectie, format din reprezentanti romani si bulgari la nivel national, regional si local, a fost constituit ca subcomitet al Comitetului Comun de Monitorizare, avand ca principala responsabilitate selectarea proiectelor pentru finantare, pe baza propunerilor Secretariatului Tehnic Comun si respectand criteriile de selectie aprobate de Comitetul Comun de Monitorizare.

Comitetul Comun de Selectie va fi asistat de catre Secretariatul Tehnic Comun.

Membrii Comitetului Comun de Selectie care sunt beneficiari ai unui proiect nu vor participa la luarea deciziilor sau la discutiile privind proiectul respectiv. Totusi, membrii respectivi vor participa la discutiile si la votul privind proiectele in care nu sunt implicati.

Contactati Comitetul Comun de Selectie

Principiul nostru: Toleranţă zero faţă de fraudă!

Orice sesizare poate fi transmisă la următoarele adrese: sesizari.proiecte@mdrap.ro (pentru România) şi MKrasteva@mrrb.government.bg, SDilkovski@mrrb.government.bg, IGoshev@mrrb.government.bg, NA-RO-BG@mrrb.government.bg (pentru Bulgaria).

 

Investim în viitorul tău!
            Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională           
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
 • Top of the page