CBC Romania Bulgaria

CONTACT

Dacă doriţi să aflaţi mai multe informaţii sau vreţi să puneţi o întrebare despre Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013, nu ezitaţi să ne contactaţi.

Persoane de contact pentru obţinerea mai multor informaţii:
Autoritatea de Management

Dna. Iulia HERTZOG  - Șef al Autorității de Management

Dna. Simona VĂTAFU
Tel: +40 372 111 339
Email: robg@mdrap.ro

Secretariatul Tehnic Comun

Dna. Doina CREȚU

Tel: +40 242 313 091

Email: helpdesk_robg@calarasicbc.ro / info@calarasicbc.ro

Datele de contact ale principalelor organisme de implementare ale Programului România-Bulgaria

Autoritatea de Management (AM)

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (România)

Strada Apolodor 17, Sector 5, 050741 Bucureşti, România

www.mdrap.ro

 

Tel: +40 372 111 339                

Email: ioana.glavan@mdrap.ro

Dna. Ioana GLAVAN

Tel: +40 372 111 339

Email: simona.vatafu@mdrap.ro

Dna. Simona VĂTAFU


Autoritatea Naţională (AN)

Dna. Maria DUZOVA – Director General al Direcției Generale “Managementul Cooperării Teritoriale”

Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice (Bulgaria)

Strada Sv.sv. Kiril and Metodii, nr. 17-19, 1202 Sofia, Bulgaria.

www.mrrb.government.bg

 

Tel: +359 2 9405 262

Email: mmladenov@mrrb.government.bg

Dl. Marius MLADENOV

Tel: +359 2 9405 300

Email: rpopova@mrrb.government.bg

Dna. Raina POPOVA


Comitetul Comun de Monitorizare (CCM)

Vă rugăm să contactaţi STC.


 

Comitetul Comun de Selecţie (CCS)

Vă rugăm să contactaţi STC.


 

Secretariatul Tehnic Comun (STC)

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa România-Bulgaria

Şoşeaua Chiciu, parte din clădirea principală a imobilului reprezentând sediul Public Transport Fluvial de Mărfuri şi Călători la P.C.T.F Călăraşi (România) - Silistra (Bulgaria), loc. Călăraşi, jud. Călăraşi

Tel: +40 242 313 091

Fax: +40 242 313 092

www.calarasicbc.ro

Dna. Nicoleta MINCU - Director Executiv

Email: nicoleta.mincu@calarasicbc.ro

Dl. Bogdan MUŞAT - Şeful Secretariatului Tehnic Comun

Email: bogdan.musat@calarasicbc.ro sau info@calarasicbc.ro

Pentru detalii de contact privind echipa Secretariatului Tehnic Comun, click aici.


SISTEMUL DE CONTROL DE PRIM NIVEL (CPN)

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa România-Bulgaria

Şoşeaua Chiciu, parte din clădirea principală a imobilului reprezentând sediul Public Transport Fluvial de Mărfuri şi Călători la P.C.T.F Călăraşi (România)-Silistra (Bulgaria), loc. Călăraşi, jud. Călăraşi

Tel: +40 242 313 091

Fax: +40 242 313 092

Dl. Sandu ŞERBAN - Şef Serviciu Control de Prim Nivel

Email: sandu.serban@calarasicbc.ro sau info@calarasicbc.ro

Pentru detalii de contact privind echipa controlorilor de prim nivel, click aici.


Punctul de Informare (Info Point)

Clădirea Administraţiei Districtuale

Piaţa Vazrazhdane, nr. 1, 5800 Pleven, Bulgaria.

Tel: +359 887 086 882

Dl. Emil MANOV

Email: EManov@mrrb.government.bg

Principiul nostru: Toleranţă zero faţă de fraudă!

Orice sesizare poate fi transmisă la următoarele adrese: sesizari.proiecte@mdrap.ro (pentru România) şi MKrasteva@mrrb.government.bg, SDilkovski@mrrb.government.bg, IGoshev@mrrb.government.bg, NA-RO-BG@mrrb.government.bg (pentru Bulgaria).

 

Investim în viitorul tău!
            Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională           
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
 • Top of the page