Unitatea comuna de control

SISTEMUL DE CONTROL DE PRIM NIVEL (CPN)

Controlorii de prim nivel efectueaza verificarea tehnica si financiara in proporţie de 100% a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor finantate din fondurile PCT RO-BG Programului.

Romania

Controlorii romani sunt angajati ai Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi, in cadrul Unitatii pentru Control de Prim Nivel, structura separata de Secretariatul Tehnic Comun. La ora actuala sunt angajati 10 controlori de prim nivel.

Pentru controlul de prim nivel al cheltuielilor beneficiarilor romani de asistenta tehnica sunt responsabili controlorii din cadrul Directiei Generale Coordonarea Activitatii in Teritoriu din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

Contactati controlorii de prim nivel romani.

Bulgaria

Bulgaria beneficiaza de controlori de prim nivel-personal contractual. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Lucrarilor Publice din Bulgaria va desemna controlorii de prim nivel pentru fiecare proiect.

Contactati Ministerul Dezvoltarii Regionale si Lucrarilor Publice din Bulgaria.

Principiul nostru: Toleranţă zero faţă de fraudă!

Orice sesizare poate fi transmisă la următoarele adrese: sesizari.proiecte@mdrap.ro (pentru România) şi MKrasteva@mrrb.government.bg, SDilkovski@mrrb.government.bg, IGoshev@mrrb.government.bg, NA-RO-BG@mrrb.government.bg (pentru Bulgaria).

 

Investim în viitorul tău!
            Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională           
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
 • Top of the page